นโยบายการคืนสินค้า

บริษัท ยูอาร์ยู จำกัด รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดย

  • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกันหรือรับคืนเป็นคูปองเงินสดเท่ากับมูลค่าสินค้าเดิมที่ต้องการคืน

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ได้ตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับหรือพบสภาพความเสียหายหลังจากได้รับสินค้าเกิน 7 วัน 

ทางบริษัทรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ 

  1. สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ เช่น เรียงหน้าสลับ หน้าขาดหาย
  2. สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
  3. สินค้านั้นเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
  4. ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
  5. ลูกค้ากดเลือกซื้อสินค้าซ้ำ ทำให้ได้รับสินค้ามากเกินความต้องการ 

กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่นเพื่อใช้เป็นหลักฐานการคืนสินค้า

  1. เซลล์สลิป / ใบเสร็จรับเงินจากบริษัท ยูอาร์ยู จำกัด
  2. หลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร / เอกสารอีเมลยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต