นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูอาร์ยู จำกัด ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ www.barefootbanana.co ในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าและการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ จาก บริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล จนกว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน หากท่านต้องการติดต่อกับบริษัทฯ มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่

barefootbananabooks@gmail.com

การรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ จะถูกนำไปใช้เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ  เพื่อการปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาเว็บไซต์ และเพื่อให้บริษัททราบความต้องการ ของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์มากขึ้น เพื่อที่บริษัทจะสามารถอัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท่าน เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมล์มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในอีเมล์ ที่อยู่ของอีเมล์ และการโต้ตอบอีเมล์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็น  สมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์Barefoot Bananaโดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีของท่าน และเลือกรายการ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” หรือแจ้งมาที่ barefootbananabooks@gmail.com

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีของท่าน และเลือกรายการ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” โปรดทราบว่า เราจะรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ยูอาร์ยู จำกัด รวบรวมไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น