นโยบายการปกป้องข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่ขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัย ให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ เซิฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมค้นหา (เบราเซอร์) ของท่าน โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

  • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
  • ชนิดของเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง
  • เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
  • เว็บไซต์ในBarefoot Banana ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
  • ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อติชม ร้องเรียนใดๆ โปรดส่งข้อมูลมาที่ barefootbananabooks@gmail.com