นโยบายการจัดส่งสินค้า

  1. บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 2-5 วันทำการ โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
  2. เมื่อสินค้าได้รับการจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งไปทาง Email ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ 
  3. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้า   เรียบร้อยแล้ว
  4. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น 
  5. ค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ ยกเว้นค่าบริการจัดส่งสินค้าเมื่อ มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1000 บาทต่อรายการสั่งซื้อ
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า