Monthly Archives: August 2022

ครูแจนแจน: ผู้สร้างเรื่อง

เรื่อง: กล้วยเท้าเปล่า ครูแจนแจนนักการศึกษาปฐมวัย ผู้ทำงานในสถาบันการศึกษาหลายแห่งและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานกับเด็กๆ   “เด็กเปรียบเสมือนครูของเรา พวกเขามักจะมีเรื่องมหัศจรรย์มาแบ่งปัน ทำให้เราได้คิดต่อและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากพวกเขาเสมอ” เรื่องราวในหนังสือที่ครูแจนแจนเขียนจึงมักได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำงานในโรงเรียนและจากเด็กๆ นั่นเอง ดังเช่นผลงานเขียนชิ้นแรกที่เริ่มต้นจาก ‘ปัญหา’ การขาดแคลนหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กเริ่มอ่าน โดยเฉพาะเด็กๆ [...]

Kiasmatt: ผู้ติดปีกให้กับ ‘นกฮูกที่ไม่เคยบิน’

เรื่อง: สราลี อุรุพงศา แป๋ม กนกมาศ มัทนารมยกิจ หรือ Kiasmatt เป็นวิศวกรกระดาษ (Paper Engineer) คนสำคัญที่มาสานฝันให้กล้วยเท้าเปล่าได้มีป๊อปอัพคุณภาพดีในหนังสือภาพ ‘นกฮูกที่ไม่เคยบิน’ และถึงแม้จะเป็นเพียงหน้าสุดท้าย แต่ก็เป็นหน้าไคลแมกซ์สำคัญของเรื่อง [...]

en_USEnglish